Searching for Rita. Can you help?

This is a once off but I believe it is a worthy cause.

HELP IN NEED ❗ זקוקים לעזרתכם
PLEASE SHARE ❗אנא שתפו

Searching for Rita. Can you help?

For more than 78 years my father has been looking for his best friend, his neighbor’s son, Rysiek. Only recently it was discovered that he survived the Holocaust. Shortly after the war he married a Holocaust survivor, together they both immigrated to Palestine, were captured by the British and deported to Cyprus. During the 1948 War of Independence Rishak died and left a 23 year old widow.
On his (renewed) gravestone, names of parents who are not his were mistakenly engraved, and there is also a mistake in his year of birth. After research and meetings with acquaintances who briefly knew him in Israel and with representatives of the Ministry of Defense, it was agreed that he is indeed “our” Rysiek and his tombstone will be corrected.

Rysiek is recignized (as he himself believed) as “Netzer Acharon” – “last of kin”, a Holocaust survivor who is the last remnant of his family, who immigrated to Israel and died fighting Israel’s War of Independence leaving no first-degree relatives (parents, brothers, sisters or children).

His Mother perished in Krakow in 1941; His Father was taken to Plaszow and from there to Mauthausen where he was murdered in 1944. Ryszek was taken to Auschwitz and from there to Dachau, and from there on a death march to Theresienstadt from which he managed to escape after two weeks.

A few days ago it became clear that his little sister, Rita (8 years old at the outbreak of the war), also survived the Holocaust, alone, and is on the list of survivors of Bergen-Belsen concentration camp. We do not know what happened to this poor 13 year-old girl. She may have died shortly after liberation from typhus, as did many liberated former inmates of this camp. She may have survived and immigrated to Israel with Youth Aliyah (but she isn’t registered in Atlit). Maybe she was adopted, or left the liberated camp gates, all by herself, and settled somewhere …

If she is still alive (87), she is not alone in the world:

My Father, her brother’s best friend and neighbor – is 91 years old. Her brother’s widow – is 93 years old.

finding Rita is urgent.

Rita was born in krakow on May 22, 1931. until the Holocaust the Leichter family lived at 13 Sebastiana Street.
Her brother’s name was Richard (Ryszard), also known as Rysiek.

In 1940/1941 the family was transferred by the Nazis from krakow to Prokocim.

As mentioned above, The name of Rita appears on the list of survivors of the Bergen-Belsen concentration camp. There is no sign of life from here thereafter.

Anyone who knows details about Rita (nee Leichter) and/or her family is kindly requested to contact Attorney at Law David Schor, mobile phone number 052536700 (from outside Israel -972-525367000) or by email: david.davidschor@gmail.com

Thank you

מחפשים את ריטה. מי מכיר? מי יודע?

למעלה מ-78 שנים אבא שלי חיפש את חברו הטוב ביותר, בן השכנים, רישק.

לאחרונה נתגלה כי שרד את השואה, נישא בתכוף לאחר המלחמה לשורדת שואה אף היא, יחד עלו כמעפילים לא”י, נתפשו ע”י הבריטים והוגלו לקפריסין. זכו לעלות ארצה אך בקרבות מלחמת העצמאות רישק נפל והותיר אחריו אלמנה בת 23.
ע”ג מצבתו (המחודשת) נחקקו (בטעות) שמות הורים שאינם שלו, ויש גם טעות בשנת לידתו.
אחר מחקר ופגישות עם מכרים שהכירוהו בארץ ועם נציגי משרד הביטחון, הוסכם כי מדובר ברישק “שלנו” ומצבתו תתוקן.

הוא מוכר כנצר אחרון.

אימו נספתה בקראקוב ב-1941; אביו הובל לפלאשוב ומשם למאטהאוזן שם נרצח ב-1944. רישק הובל לאושוויץ ומשם לדכאו ומשם בצעדת-מוות לטרזיינשטאט ממנה (מהצעדה) הצליח להימלט לאחר שבועיים וכאמור ניצל.

לפני ימים ספורים התברר כי אחותו הקטנה, ריטה (בת 8 בפרוץ המלחמה), גם שרדה את השואה, לבד, ורשומה ברשימת הניצולים של מחנה הריכוז ברגן-בלזן.

איננו יודעים מה עלה בגורלה של ריטה בת ה-13. אולי נפטרה סמוך לאחר מועד השחרור מטיפוס, אולי שרדה ועלתה ארצה עם עליית הנוער (לא רשומה בעתלית). אולי אומצה, או יצאה משערי המחנה והשתקעה במקום כלשהו…

אם היא עדיין בחיים (87), היא לא לבד בעולם:

אבא שלי, שכן וחברו הטוב ביותר של אחיה – בן 91. אלמנתו של אחיה – בת 93.

החיפוש אחריה דחוף.

מחפשים אחר: ריטה (Ritta) בת ווילהלם (Wilhelm) ואנה (Anna) לייכטר (Leichter).

נולדה בקראקוב בתאריך 22.5.1931 ועד השואה התגוררה ברחוב סבסטיאנה 13 (Sebastiana 13).

שם אחיה ריכרד, רישארד (Richard, Ryszard), נודע גם בכינוי חיבה: רישק ( Rysiek).

בשנת 1940/1941 הועברו בני המשפחה על-ידי הנאצים מקראקוב ל-Prokocim.

שמה ופרטיה של ריטה מופיעים, כאמור, ברשימת ניצולי מחנה הריכוז Bergen Belsen.

כל היודע פרטים אודותיה ו/או אודות בני משפחתה, מתבקש ליצור קשר בדחיפות עם עורך-דין דוד שור, טלפון נייד 0525367000, או בדוא”ל david.davidschor@gmail.com

תבואו על הברכה

Leave a Comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.